​Aktiviteter i sognehusene

Pilgrimsvandring – ’at bede med fødderne’

v/ pilgrimpræst Elisabeth Lidell

TORSDAG DEN 25. OKTOBER 2018

i Hvalpsund Sognehus,  kl. 19.00 – gratis adgang​​

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bøns vandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket. Foto: Arne Illeborg

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser.
Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Kristuskransen

Sognepræst Mette Holmstrøm, Pilgrim- og retræteleder, Skivum, Giver og Blære sogne

Vesthimmerlands provsti

Torsdag den 8. november 2018, kl. 19.00- 21.00

Strandby Sognehus, Viborgvej 16, Strandby, Farsø​

Kristuskransen er en protestantisk bede krans udviklet af den svenske biskop Martin Lønnebo. Han kalder den selv for en ”redningskrans” fordi den både ligner og fordi bøn i overført betydning kan redde liv. Kristuskransen har 18 perler som hver er et symbol fra kristendommen eks. vis dåbsperlen, ørkenperlen og bekymringsløshedsperlen. Det gode ved Kristuskransen er at den kan bruges på mange plan – for børn, for voksne, for dem, som kender alt til kristendommen og dem som er nye, søgende og nysgerrige. Vi vil denne aften tage de nysgerrige briller på og se, hvad Kristuskransen kan kaste af sig. Der vil først være oplæg, herefter kaffe og sidst vil vi have praksis. Mette forsøger at tage en del kranse med men har man selv så medbring gerne.

Kristen bøn og meditation

Kan man øve sig i at tro? Ja, som med så meget andet i livet – man kan ikke tænke sig til det. Vi må øve os og erfare for at kunne koble det sammen med vores liv i praksis. Kristen bøn og meditation rummer mange forskellige udtryksformer.

Fredag den 16. november 2018, kl. 17.00-21.00

Workshop: Hvalpsund sognehus – max. 20 deltager (først til mølle) Pris: kr. 100,- Dækker suppe undervejs, kaffe/the og lidt sødt. Tilmelding til Mette: mf@mettefogde.dk

·​Inger Margrethe Bonnevie, leder af Kristen bøn og meditation i Silkeborg kirke

·​Kirsten Holst, leder af Taizé i sang i Ry kirke

·​Lene Myhre, leder af Bøn i bevægelse i Oasekirken, Silkeborg

Vi inviterer til en aften, hvor nogle af disse udtryk præsenteres. Vi skal både lytte, synge, bevæge os, og være stille sammen i en atmosfære af åbenhed og accept af vore forskelligheder.

Aftenens indhold:

·​Velkomst - introduktion til kristen bøn og meditation

·​Taizé – sang.

Taizésangene er enkle, små meditative sange, som gentages flere gange. Teksterne kommer ofte fra bibelen eller er inspireret af bibelske tekster. Sangene stammer fra et økumenisk - fælles kirkeligt - kloster i Frankrig, hvor de indgår i 3 daglige gudstjenester.

·​Hjerte bøn.

Hjertet står centralt i den kristne bønstradition. Det kristne hjertesprog kendes bl.a. fra vore salmer og fra bibelske tekster, som vi vil lade os inspirere af.

Med enkle, meditative øvelser vil vi rette opmærksomheden på hjertet. Lytte og være stille sammen.

·​Bøn i bevægelse

Bøn i bevægelse er en kristen meditationsform, hvor du inviteres til at bede med hele dig. Vi benytter langsomme bevægelser sammen med få ord som hjælp til at falde til ro og være til stede i Guds kærlige nærvær.

Find de 3 kirker​

Louns Kirke

Lounsvej 12, Louns, 9640 Farsø

Besøg kirken »

Alstrup Kirke

Anneksvej 21, Alstrup, 9640 Farsø

Besøg kirken »

Strandby Kirke

Vestergårdsvej 6, Strandby, 9640 Farsø​

Besøg kirken »

Facebook

Vurderet 4.5 / 5 stjerner på baggrund af 12 anmeldelser på Facebook

​Kontakt kirkerne

Sognepræst 

Steen Rughave

Viborgvej 16, Strandby, 9640 Farsø

E-mail: srug@km.dk

Telefon: 98 63 80 22​